1 . Розміщена на сторінках 07100.org.ua (надалі Сайт ) інформація призначена для вільного ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес.

2 . Вся інформація надається в початковому вигляді, без гарантій повноти або своєчасності, і без інших явно виражених або припущених гарантій . Доступ до Сайту, а також використання його Вмісту здійснюються виключно на ваш розсуд і на ваш ризик .

3 . Адміністрація (Адміністратори, Модератори, Помічники модераторів, Куратори і інші представники) прикладає всі зусилля, щоб забезпечити користувачів точною і достовірною інформацією, але в той же час не виключає можливості виникнення помилок.

4 . Cайт 07100.org.ua - це проект з відкритим вмістом. Його будова дозволяє будь-якому, хто має доступ до інтернету, змінювати його зміст, тому Сайт і його Вміст надаються вільно, як акт доброї волі, за принципом «як є», без укладення будь-яких домовленостей чи договорів між Вами, користувачами даного Сайту, адміністрацією, власниками серверів, на яких він розміщений, або кимось ще, будь-яким чином пов`язаними з цим або спорідненими йому проектами, які можуть стати предметом прямих претензій.

5 . Адміністрація не дає будь-яких запевнень чи гарантій щодо Сайту і його Вмісту, в тому числі, без обмеження, щодо своєчасності, актуальності, точності, повноти, достовірності, доступності або відповідності для будь-якої конкретної мети Сайту і Вмісту, відносно того, що при використанні Сайту не виникне помилок, а так само, що Вміст та Сайт не порушують прав третіх осіб.

6 . Деякі посилання на цьому Сайті ведуть до ресурсів, розташованим на сторонніх сайтах. Дані посилання розміщені для зручності користувачів і не означають, що Адміністрація схвалює зміст інших сайтів. Крім цього, Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент. Ця заява відноситься до всіх посилань, представленим на Сайті, і матеріалами всіх веб -сайтів, доступних через банери і посилання на веб- сайті за адресою 07100.org.ua .

7 . В обов`язки Адміністрації не входить контроль легальності або нелегальності переданої інформації (будь-який, включаючи, але не обмежуючись, інформацією передається між користувачами, внутрішньої пересилання інформації у вигляді різних посилань, текстів або архівів), визначення прав власності або законності передачі, прийому або використання цієї інформації.

8 . Адміністрація бере розумні заходи для забезпечення точності, актуальності та правомірності Вмісту, але вона не бере на себе відповідальності за дії осіб або організацій, прямо або іншим чином здійснені на підставі інформації, наявної на Сайті або отриманої через нього, як наданої Адміністрацією, так і третіми особами.

9 . Відповідно до чинного законодавства, Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень і гарантій, надання яких може іншим чином матися на увазі, і відмовляється від відповідальності щодо Сайту, Вмісту та їх використання. Ні за яких обставин Адміністрація Сайту не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-якої прямої, непрямої, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на цьому Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з нашого Сайту, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової активності, а також і відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у Ваших інформаційних системах чи іншим чином, що виникли у зв`язку з доступом, використанням або неможливістю використання сайту, Вмісту або якого-небудь пов`язаного інтернет-сайту, чи непрацездатністю, помилкою, недоглядом, перебоєм, дефектом, простоєм в роботі або затримкою в передачі, комп`ютерним вірусом або системним збоєм, навіть якщо адміністрація буде явно повідомлена про можливість такого збитку.

10 . На Сайті передбачена можливість відправки користувачами питань, зауважень, пропозицій та іншої інформації з метою включення її у відповідні розділи Сайту, які можуть і будуть використовуватися іншими його відвідувачами. Сайт не несе ніякої відповідальності ні за зміст і точність цієї інформації, ні за будь-які рекомендації або думки, які можуть в ній міститися, ні за застосовність її до конкретних користувачам . Крім того, оскільки інтернет не забезпечує повною мірою надійного захисту інформації, Сайт не несе відповідальності за інформацію, яка надсилається через інтернет.

11 . Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання як вашої особистої, так і загальної інформації. « Cookies » являють собою невеликі текстові файли, які можуть використовуватися інтернет- сайтом для впізнання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для поліпшення змісту. Користуючись Сайтом, ви висловлюєте свою згоду на використання Сайтом cookies .

12 . Адміністрація залишає за собою право вносити зміни без повідомлення про них користувачів . Також Адміністрація не несе відповідальності за зміну, редагування або видалення будь-якої інформації, доданої вами на Сайт або інші пов`язані з ним проекти.

13 . Адміністрація має право відмовити в доступі до Сайту будь-якому Користувачеві, або групі Користувачів без пояснення причин своїх дій і попереднього повідомлення.

14 . Адміністрація має право змінювати або видаляти посилання на інформацію, графічні, звукові та інші дані, розміщені Користувачами на Сайті, без попереднього повідомлення і пояснення причин своїх дій.

15 . Будь які торгові марки, знаки і назви товарів, служб та організацій, права на дизайн, авторські та суміжні права, які згадуються, використовуються або цитуються на сторінках Сайту, належать їх законним власникам і їх використання тут не дає вам право на будь-яке інше використання. Якщо не вказано інше, сторінки даного Сайту ніяк не пов`язані з правовласниками, і ніхто крім правовласника не може розпоряджатися правами на використання матеріалів, захищених авторським правом.

16 . Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки вирішуватимуться за нормами українського права.

17 . Користувач погоджується з тим, що норми і закони про захист прав споживачів не можуть бути застосовні до використання їм Сайту, оскільки він не надає платних послуг.

18 . Бездіяльність з боку Адміністрації у випадку порушення Користувачем або групою користувачів користувальницької угоди не позбавляє Адміністрації права застосовувати відповідні дії на захист інтересів Сайту пізніше .

19. Забороняється встановлювати аватари агресивні, криваві, суїцидальні, депресивні, із зображенням наркотичних засобів (і з зображенням їх вживання) і порнографічного або занадто еротичного характеру.

20. Забороняється встановлювати аватари з копірайтом без згоди автора аватара і аватари з посиланнями на інші ресурси.

Використовуючи даний Сайт, Ви погоджуєтесь з Правилами.

Адміністрація Сайту в будь-який час має право внести зміни в Правила, які набирають чинності негайно. Продовження користування Сайтом після внесення змін означає Вашу автоматичну згоду на дотримання нових правил.
0 
Відгуків: 0  Новий відгук Додано: 18-04-2014 14:23 Sam  Зміни: 08-05-2015 16:58 Sam